HEM

Varmt välkommen till komOyoga!

Yogan som skapar glädje, styrka och harmoni.

Yoga - en uråldrig metod

För tusentals år sedan uppstod yoga i Indien med syfte att utveckla kroppen, sinnet och själen. Yogans främsta lärare och filosof, Patanjali, skrev sitt verk Yoga Sutras 400 e.Kr. Han börjar med att ställa den enkla frågan, Vad är yoga? Svaret visar tydligt på att yoga är mycket mer än bara en fysisk träningsform. Han beskriver yogan som en mental upplevelse - Chitta Vritti Nirodha - på sanskrit stilla sinnet. Yogatraditionen spreds till västvärlden i början på 1900-talet och har sedan dess sakta men säkert etablerat sig i vårt moderna samhälle. Yogan, den uråldriga metoden, har nu blivit ett av de populäraste sätten att komma i fysisk form men framför allt  ett redskap för oss att finna ett inre lugn och vara närvarande i dagens hektiska värld. Att andas med rätt teknik, att utföra en rad olika asanas, som på sanskrit betyder kroppsställningar/kroppsrörelser, stärker och balanserar yogautövaren till både kropp, sinne och själ.

KONTAKT komOyoga

Telefon: 0708-30 68 88

Mejl: info@komoyoga.se